2018-09-17 14:44:33

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - valdistrikt Södertälje 43 Järna västra

21,08%
11,58%
3,16%
3,84%
26,26%
6,20%
11,31%
13,94%
0,54%
1,89%
0,20%
M C L KD S V MP SD FI REAL ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,07%
-0,20
2014: 83,27%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 43 Järna västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 313 21,08% -23 -1,41 336 22,49%
C Centerpartiet 172 11,58% +42 +2,88 130 8,70%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 47 3,16% -19 -1,25 66 4,42%
KD Kristdemokraterna 57 3,84% +8 +0,56 49 3,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 390 26,26% -17 -0,98 407 27,24%
V Vänsterpartiet 92 6,20% -3 -0,16 95 6,36%
MP Miljöpartiet de gröna 168 11,31% -35 -2,27 203 13,59%
SD Sverigedemokraterna 207 13,94% +34 +2,36 173 11,58%
FI Feministiskt initiativ 8 0,54%     8 0,54%
REAL Realistpartiet 28 1,89% +17 +1,15 11 0,74%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,20% -13 -0,87 16 1,07%
  Giltiga röster 1485 100,00% -9   1494 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,07% +8 +0,53 8 0,53%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,07 1 0,07%
VDT Valdeltagande 1501 83,07% -2 -0,20 1503 83,27%
  Antal röstberättigade 1807   +2   1805  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 43 Järna västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,13% -1 -0,07 3 0,20%
DjuP Djurens parti     -4   4 0,27%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,07% -8 -0,54 9 0,60%
  Totalt övriga partier 3 0,20% -13 -0,87 16 1,07%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 43 Järna västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se