2018-09-19 16:38:04

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - valdistrikt Södertälje 57 Lina västra

12,90%
3,35%
6,57%
19,59%
39,90%
3,46%
2,03%
9,20%
0,00%
2,15%
0,84%
M C L KD S V MP SD FI REAL ÖVR
Valdeltagande
2018: 63,48%
-4,72
2014: 68,21%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 57 Lina västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 108 12,90% +17 +2,37 91 10,53%
C Centerpartiet 28 3,35% +21 +2,54 7 0,81%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 55 6,57% +7 +1,02 48 5,56%
KD Kristdemokraterna 164 19,59% +111 +13,46 53 6,13%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 334 39,90% -131 -13,92 465 53,82%
V Vänsterpartiet 29 3,46% -30 -3,36 59 6,83%
MP Miljöpartiet de gröna 17 2,03% -16 -1,79 33 3,82%
SD Sverigedemokraterna 77 9,20%   +0,29 77 8,91%
FI Feministiskt initiativ     -3 -0,35 3 0,35%
REAL Realistpartiet 18 2,15% +1 +0,18 17 1,97%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,84% -4 -0,44 11 1,27%
  Giltiga röster 837 100,00% -27   864 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1 0,12% -6 -0,68 7 0,80%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 838 63,48% -33 -4,72 871 68,21%
  Antal röstberättigade 1320   +43   1277  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 57 Lina västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,60% -2 -0,21 7 0,81%
DjuP Djurens parti     -1   1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,24% -1 -0,11 3 0,35%
  Totalt övriga partier 7 0,84% -4 -0,44 11 1,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 57 Lina västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se