2018-09-18 15:43:44

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Röster - valdistrikt Södra Gränby

20,39%
7,19%
7,30%
9,55%
30,47%
9,33%
3,00%
10,19%
2,04%
0,54%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,38%
+3,61
2014: 79,76%

Röstfördelning - valdistrikt Södra Gränby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 190 20,39% +2 +0,34 188 20,04%
C Centerpartiet 67 7,19% +34 +3,67 33 3,52%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 68 7,30% +12 +1,33 56 5,97%
KD Kristdemokraterna 89 9,55% +48 +5,18 41 4,37%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 284 30,47% -66 -6,84 350 37,31%
V Vänsterpartiet 87 9,33% +10 +1,13 77 8,21%
MP Miljöpartiet de gröna 28 3,00% -62 -6,59 90 9,59%
SD Sverigedemokraterna 95 10,19% +24 +2,62 71 7,57%
FI Feministiskt initiativ 19 2,04% +3 +0,33 16 1,71%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,54% -11 -1,17 16 1,71%
  Giltiga röster 932 100,00% -6   938 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,21% +2 +0,21    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,95% +1 +0,11 8 0,85%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 943 83,38% -3 +3,61 946 79,76%
  Antal röstberättigade 1131   -55   1186  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södra Gränby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,21% +2 +0,21    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,21% -1 -0,11 3 0,32%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,11% +1 +0,11    
K Kommunistiska Partiet     -2   2 0,21%
PP Piratpartiet     -10 -1,07 10 1,07%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,11 1 0,11%
  Totalt övriga partier 5 0,54% -11 -1,17 16 1,71%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södra Gränby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se