2018-09-18 17:34:05

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Röster - valdistrikt Studentvägen

12,20%
11,87%
9,15%
4,79%
16,88%
17,86%
13,62%
3,49%
7,63%
2,51%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,96%
-2,20
2014: 84,17%

Röstfördelning - valdistrikt Studentvägen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 112 12,20% -10 -1,30 122 13,50%
C Centerpartiet 109 11,87% +65 +7,01 44 4,87%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 84 9,15% +17 +1,74 67 7,41%
KD Kristdemokraterna 44 4,79% -4 -0,52 48 5,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 155 16,88% +20 +1,95 135 14,93%
V Vänsterpartiet 164 17,86% +66 +7,02 98 10,84%
MP Miljöpartiet de gröna 125 13,62% -125 -14,04 250 27,65%
SD Sverigedemokraterna 32 3,49% +11 +1,16 21 2,32%
FI Feministiskt initiativ 70 7,63% -30 -3,44 100 11,06%
ÖVR Övriga anmälda partier 23 2,51% +4 +0,40 19 2,10%
  Giltiga röster 918 100,00% +14   904 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,97% +4 +0,42 5 0,55%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 927 81,96% +18 -2,20 909 84,17%
  Antal röstberättigade 1131   +51   1080  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Studentvägen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 9 0,98% +9 +0,98    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,54% +5 +0,54    
PP Piratpartiet 3 0,33% -13 -1,44 16 1,77%
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,22% +2 +0,22    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,11% +1 +0,11    
K Kommunistiska Partiet     -2   2 0,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,33% +2 +0,22 1 0,11%
  Totalt övriga partier 23 2,51% +4 +0,40 19 2,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Studentvägen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se