2018-09-17 19:13:30

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Röster - valdistrikt Stenhagen-Kvarnbo

9,39%
5,22%
8,87%
3,78%
34,81%
21,25%
5,35%
6,78%
3,39%
1,17%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 77,77%
+2,26
2014: 75,51%

Röstfördelning - valdistrikt Stenhagen-Kvarnbo

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 72 9,39% +1 +0,23 71 9,16%
C Centerpartiet 40 5,22% +13 +1,73 27 3,48%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 68 8,87% +10 +1,38 58 7,48%
KD Kristdemokraterna 29 3,78% -3 -0,35 32 4,13%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 267 34,81% -10 -0,93 277 35,74%
V Vänsterpartiet 163 21,25% +9 +1,38 154 19,87%
MP Miljöpartiet de gröna 41 5,35% -51 -6,53 92 11,87%
SD Sverigedemokraterna 52 6,78% +14 +1,88 38 4,90%
FI Feministiskt initiativ 26 3,39% +13 +1,71 13 1,68%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 1,17% -4 -0,50 13 1,68%
  Giltiga röster 767 100,00% -8   775 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,13% +1 +0,13    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,52%     4 0,51%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,13%     1 0,13%
VDT Valdeltagande 773 77,77% -7 +2,26 780 75,51%
  Antal röstberättigade 994   -39   1033  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Stenhagen-Kvarnbo

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 4 0,52% +4 +0,52    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,26% +2 +0,26    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,13% +1 +0,13    
K Kommunistiska Partiet     -2   2 0,26%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende     -1 -0,13 1 0,13%
PP Piratpartiet     -7 -0,90 7 0,90%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,26% -1 -0,13 3 0,39%
  Totalt övriga partier 9 1,17% -4 -0,50 13 1,68%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Stenhagen-Kvarnbo

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se