2018-09-14 17:13:37

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Röster - valdistrikt Skomakarberget

9,75%
5,08%
2,97%
5,65%
33,62%
15,11%
4,52%
19,63%
1,69%
1,98%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,72%
+2,21
2014: 79,51%

Röstfördelning - valdistrikt Skomakarberget

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 69 9,75% +4 +0,56 65 9,18%
C Centerpartiet 36 5,08% +24 +3,39 12 1,69%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 21 2,97% -1 -0,14 22 3,11%
KD Kristdemokraterna 40 5,65% +17 +2,40 23 3,25%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 238 33,62% -41 -5,79 279 39,41%
V Vänsterpartiet 107 15,11% +2 +0,28 105 14,83%
MP Miljöpartiet de gröna 32 4,52% -44 -6,21 76 10,73%
SD Sverigedemokraterna 139 19,63% +50 +7,06 89 12,57%
FI Feministiskt initiativ 12 1,69% -16 -2,26 28 3,95%
ÖVR Övriga anmälda partier 14 1,98% +5 +0,71 9 1,27%
  Giltiga röster 708 100,00%     708 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,28% +2 +0,28    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,93% +8 +1,09 6 0,84%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 724 81,72% +10 +2,21 714 79,51%
  Antal röstberättigade 886   -12   898  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skomakarberget

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,71% +5 +0,71    
PP Piratpartiet 5 0,71% -1 -0,14 6 0,85%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,28% +2 +0,28    
KrVP Kristna Värdepartiet     -2 -0,28 2 0,28%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,28% +1 +0,14 1 0,14%
  Totalt övriga partier 14 1,98% +5 +0,71 9 1,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skomakarberget

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se