2018-09-17 15:22:50

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Röster - valdistrikt Källsprånget

12,55%
5,13%
5,51%
7,98%
34,79%
12,74%
3,23%
15,59%
1,33%
1,14%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,26%
+4,03
2014: 77,23%

Röstfördelning - valdistrikt Källsprånget

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 66 12,55% +10 +1,80 56 10,75%
C Centerpartiet 27 5,13% +13 +2,45 14 2,69%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 29 5,51% +6 +1,10 23 4,41%
KD Kristdemokraterna 42 7,98% +2 +0,31 40 7,68%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 183 34,79% -16 -3,40 199 38,20%
V Vänsterpartiet 67 12,74% +8 +1,41 59 11,32%
MP Miljöpartiet de gröna 17 3,23% -44 -8,48 61 11,71%
SD Sverigedemokraterna 82 15,59% +34 +6,38 48 9,21%
FI Feministiskt initiativ 7 1,33% -8 -1,55 15 2,88%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 1,14%   -0,01 6 1,15%
  Giltiga röster 526 100,00% +5   521 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,57% -5 -0,95 8 1,51%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 529 81,26%   +4,03 529 77,23%
  Antal röstberättigade 651   -34   685  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Källsprånget

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 4 0,76% +4 +0,76    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,19% +1 +0,19    
K Kommunistiska Partiet     -1   1 0,19%
KrVP Kristna Värdepartiet     -3 -0,58 3 0,58%
PP Piratpartiet     -1 -0,19 1 0,19%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,19%     1 0,19%
  Totalt övriga partier 6 1,14%   -0,01 6 1,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Källsprånget

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se