2018-09-18 18:23:18

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Röster - valdistrikt Västra Flogsta

6,26%
6,93%
6,06%
2,41%
19,73%
27,53%
15,50%
2,89%
10,11%
2,60%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,14%
+1,49
2014: 76,65%

Röstfördelning - valdistrikt Västra Flogsta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 65 6,26% -14 -0,99 79 7,24%
C Centerpartiet 72 6,93% +28 +2,90 44 4,03%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 63 6,06% +9 +1,11 54 4,95%
KD Kristdemokraterna 25 2,41% +7 +0,76 18 1,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 205 19,73% +46 +5,16 159 14,57%
V Vänsterpartiet 286 27,53% +64 +7,18 222 20,35%
MP Miljöpartiet de gröna 161 15,50% -146 -12,64 307 28,14%
SD Sverigedemokraterna 30 2,89%   +0,14 30 2,75%
FI Feministiskt initiativ 105 10,11% -1 +0,39 106 9,72%
ÖVR Övriga anmälda partier 27 2,60% -45 -4,00 72 6,60%
  Giltiga röster 1039 100,00% -52   1091 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,29% +3 +0,29    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,19% -10 -0,90 12 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1044 78,14% -59 +1,49 1103 76,65%
  Antal röstberättigade 1336   -103   1439  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Västra Flogsta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 9 0,87% +9 +0,87    
MED Medborgerlig Samling 6 0,58% +6 +0,58    
PP Piratpartiet 5 0,48% -49 -4,47 54 4,95%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,10%     1 0,09%
K Kommunistiska Partiet     -9   9 0,82%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 6 0,58% -2 -0,16 8 0,73%
  Totalt övriga partier 27 2,60% -45 -4,00 72 6,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Västra Flogsta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 4
Basinkomstpartiet 1
Klassiskt liberala partiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se