2018-09-19 19:18:15

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Röster - valdistrikt Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker

23,59%
17,04%
7,03%
8,64%
16,07%
6,06%
6,95%
9,94%
2,42%
2,26%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,01%
+1,47
2014: 88,54%

Röstfördelning - valdistrikt Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 292 23,59% -14 -5,39 306 28,98%
C Centerpartiet 211 17,04% +86 +5,21 125 11,84%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 87 7,03% +3 -0,93 84 7,95%
KD Kristdemokraterna 107 8,64% +44 +2,68 63 5,97%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 199 16,07% +26 -0,31 173 16,38%
V Vänsterpartiet 75 6,06% +13 +0,19 62 5,87%
MP Miljöpartiet de gröna 86 6,95% -19 -3,00 105 9,94%
SD Sverigedemokraterna 123 9,94% +11 -0,67 112 10,61%
FI Feministiskt initiativ 30 2,42% +15 +1,00 15 1,42%
ÖVR Övriga anmälda partier 28 2,26% +17 +1,22 11 1,04%
  Giltiga röster 1238 100,00% +182   1056 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,08% +1 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,32% -6 -0,62 10 0,94%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1243 90,01% +177 +1,47 1066 88,54%
  Antal röstberättigade 1381   +177   1204  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 21 1,70% +15 +1,13 6 0,57%
MED Medborgerlig Samling 4 0,32% +4 +0,32    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,08%   -0,01 1 0,09%
PP Piratpartiet     -3 -0,28 3 0,28%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,16% +1 +0,07 1 0,09%
  Totalt övriga partier 28 2,26% +17 +1,22 11 1,04%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Basinkomstpartiet 1
Direktdemokraterna 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se