2018-09-17 18:47:45

Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Röster - valdistrikt Vimmerby 1

14,84%
24,07%
1,73%
9,15%
24,98%
10,47%
2,56%
10,39%
0,25%
1,57%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI LPo ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,49%
+5,71
2014: 80,78%

Röstfördelning - valdistrikt Vimmerby 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 180 14,84% -58 -6,20 238 21,04%
C Centerpartiet 292 24,07% +99 +7,01 193 17,06%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 21 1,73% +5 +0,32 16 1,41%
KD Kristdemokraterna 111 9,15% +62 +4,82 49 4,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 303 24,98% -102 -10,83 405 35,81%
V Vänsterpartiet 127 10,47% +66 +5,08 61 5,39%
MP Miljöpartiet de gröna 31 2,56% -17 -1,69 48 4,24%
SD Sverigedemokraterna 126 10,39% +6 -0,22 120 10,61%
FI Feministiskt initiativ 3 0,25% +3 +0,25    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 19 1,57% +19 +1,57    
ÖVR Övriga anmälda partier     -1 -0,09 1 0,09%
  Giltiga röster 1213 100,00% +82   1131 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,16% +2 +0,16    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 26 2,09% -3 -0,41 29 2,50%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% +1 +0,08    
VDT Valdeltagande 1242 86,49% +82 +5,71 1160 80,78%
  Antal röstberättigade 1436       1436  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vimmerby 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,09 1 0,09%
  Totalt övriga partier     -1 -0,09 1 0,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vimmerby 1

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se