2018-09-17 18:49:38

Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Röster - valdistrikt Storebro

10,83%
22,87%
1,49%
8,80%
29,91%
5,41%
1,08%
19,22%
0,00%
0,41%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI LPo ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,91%
+0,95
2014: 79,96%

Röstfördelning - valdistrikt Storebro

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 80 10,83% -21 -3,34 101 14,17%
C Centerpartiet 169 22,87% +69 +8,84 100 14,03%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 11 1,49% -11 -1,60 22 3,09%
KD Kristdemokraterna 65 8,80% +55 +7,39 10 1,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 221 29,91% -99 -14,98 320 44,88%
V Vänsterpartiet 40 5,41% +11 +1,35 29 4,07%
MP Miljöpartiet de gröna 8 1,08% -9 -1,30 17 2,38%
SD Sverigedemokraterna 142 19,22% +30 +3,51 112 15,71%
FI Feministiskt initiativ            
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,41% +3 +0,41    
ÖVR Övriga anmälda partier     -2 -0,28 2 0,28%
  Giltiga röster 739 100,00% +26   713 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 1,33% +1 +0,09 9 1,25%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,13% +1 +0,13    
VDT Valdeltagande 750 80,91% +28 +0,95 722 79,96%
  Antal röstberättigade 927   +24   903  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Storebro

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,28 2 0,28%
  Totalt övriga partier     -2 -0,28 2 0,28%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Storebro

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se