2018-09-17 18:30:24

Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Röster - valdistrikt Rumskulla-Pelarne

10,26%
36,90%
0,87%
14,85%
10,26%
11,57%
2,40%
10,92%
0,00%
1,97%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI LPo ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,36%
+2,40
2014: 81,96%

Röstfördelning - valdistrikt Rumskulla-Pelarne

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 47 10,26% -44 -9,87 91 20,13%
C Centerpartiet 169 36,90% +1 -0,27 168 37,17%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4 0,87% -5 -1,12 9 1,99%
KD Kristdemokraterna 68 14,85% +41 +8,87 27 5,97%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 47 10,26% -53 -11,86 100 22,12%
V Vänsterpartiet 53 11,57% +34 +7,37 19 4,20%
MP Miljöpartiet de gröna 11 2,40%   -0,03 11 2,43%
SD Sverigedemokraterna 50 10,92% +24 +5,16 26 5,75%
FI Feministiskt initiativ            
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 9 1,97% +9 +1,97    
ÖVR Övriga anmälda partier     -1 -0,22 1 0,22%
  Giltiga röster 458 100,00% +6   452 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 1,29% -1 -0,23 7 1,53%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 464 84,36% +5 +2,40 459 81,96%
  Antal röstberättigade 550   -10   560  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Rumskulla-Pelarne

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,22 1 0,22%
  Totalt övriga partier     -1 -0,22 1 0,22%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Rumskulla-Pelarne

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se