2018-09-17 09:45:09

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Röster - valdistrikt Herrgården

4,11%
1,65%
0,55%
0,09%
77,06%
11,43%
3,56%
1,10%
0,00%
0,46%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 56,63%
+8,11
2014: 48,52%

Röstfördelning - valdistrikt Herrgården

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 45 4,11% +3 -0,45 42 4,56%
C Centerpartiet 18 1,65% +16 +1,43 2 0,22%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6 0,55% -3 -0,43 9 0,98%
KD Kristdemokraterna 1 0,09% +1 +0,09    
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 843 77,06% +141 +0,84 702 76,22%
V Vänsterpartiet 125 11,43% +8 -1,28 117 12,70%
MP Miljöpartiet de gröna 39 3,56% +9 +0,31 30 3,26%
SD Sverigedemokraterna 12 1,10%   -0,21 12 1,30%
FI Feministiskt initiativ     -1 -0,11 1 0,11%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,46% -1 -0,19 6 0,65%
  Giltiga röster 1094 100,00% +173   921 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1 0,09% +1 +0,09    
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,18% +2 +0,18    
VDT Valdeltagande 1097 56,63% +176 +8,11 921 48,52%
  Antal röstberättigade 1937   +39   1898  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Herrgården

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,18% +2 +0,18    
PP Piratpartiet 1 0,09%   -0,02 1 0,11%
TRP TRYGGHETSPARTIET 1 0,09% +1 +0,09    
K Kommunistiska Partiet     -1   1 0,11%
SKÅ SKÅNEPARTIET     -2 -0,22 2 0,22%
SPI SPI Välfärden     -2   2 0,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,09% +1 +0,09    
  Totalt övriga partier 5 0,46% -1 -0,19 6 0,65%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Herrgården

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se