2018-09-17 17:16:40

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - valdistrikt Hallabacken-Prästahejdan

17,04%
2,58%
3,81%
4,04%
31,95%
2,02%
2,24%
31,28%
0,22%
3,59%
1,23%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 82,70%
+1,01
2014: 81,68%

Röstfördelning - valdistrikt Hallabacken-Prästahejdan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 152 17,04% +32 +3,09 120 13,95%
C Centerpartiet 23 2,58% +11 +1,18 12 1,40%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 34 3,81% +8 +0,79 26 3,02%
KD Kristdemokraterna 36 4,04% +17 +1,83 19 2,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 285 31,95% -80 -10,49 365 42,44%
V Vänsterpartiet 18 2,02% +4 +0,39 14 1,63%
MP Miljöpartiet de gröna 20 2,24% -7 -0,90 27 3,14%
SD Sverigedemokraterna 279 31,28% +65 +6,39 214 24,88%
FI Feministiskt initiativ 2 0,22% -1 -0,12 3 0,35%
SÖS Söderslättspartiet 32 3,59% -11 -1,41 43 5,00%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 1,23% -6 -0,74 17 1,98%
  Giltiga röster 892 100,00% +32   860 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,76% +3 +0,27 13 1,49%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,11 1 0,11%
VDT Valdeltagande 908 82,70% +34 +1,01 874 81,68%
  Antal röstberättigade 1098   +28   1070  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hallabacken-Prästahejdan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 6 0,67% +6 +0,67    
K Kommunistiska Partiet 4 0,45% -1 -0,13 5 0,58%
MED Medborgerlig Samling 1 0,11% +1 +0,11    
SPI SPI Välfärden     -7   7 0,81%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,58 5 0,58%
  Totalt övriga partier 11 1,23% -6 -0,74 17 1,98%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hallabacken-Prästahejdan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se