2018-09-17 17:14:57

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - valdistrikt Vannhög-Västervång

25,19%
3,67%
4,98%
4,85%
28,23%
2,30%
3,05%
23,26%
0,19%
3,61%
0,68%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,40%
+1,94
2014: 87,46%

Röstfördelning - valdistrikt Vannhög-Västervång

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 405 25,19% +50 +2,46 355 22,73%
C Centerpartiet 59 3,67% +27 +1,62 32 2,05%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 80 4,98% +41 +2,48 39 2,50%
KD Kristdemokraterna 78 4,85% +47 +2,87 31 1,98%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 454 28,23% -186 -12,74 640 40,97%
V Vänsterpartiet 37 2,30% +15 +0,89 22 1,41%
MP Miljöpartiet de gröna 49 3,05% -23 -1,56 72 4,61%
SD Sverigedemokraterna 374 23,26% +82 +4,56 292 18,69%
FI Feministiskt initiativ 3 0,19% +3 +0,19    
SÖS Söderslättspartiet 58 3,61% -6 -0,49 64 4,10%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 0,68% -4 -0,28 15 0,96%
  Giltiga röster 1608 100,00% +46   1562 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,06% +1 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 1,04% -4 -0,28 21 1,33%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,12% +2 +0,12    
VDT Valdeltagande 1628 89,40% +45 +1,94 1583 87,46%
  Antal röstberättigade 1821   +11   1810  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vannhög-Västervång

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 4 0,25% +2 +0,12 2 0,13%
TRP TRYGGHETSPARTIET 4 0,25% +4 +0,25    
DjuP Djurens parti 2 0,12% +2 +0,12    
MED Medborgerlig Samling 1 0,06% +1 +0,06    
SPI SPI Välfärden     -12   12 0,77%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,06 1 0,06%
  Totalt övriga partier 11 0,68% -4 -0,28 15 0,96%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vannhög-Västervång

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se