2018-09-17 13:49:20

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - valdistrikt Liljeborg-Parken

17,26%
5,28%
3,55%
3,45%
29,54%
4,47%
3,65%
27,61%
0,20%
4,06%
0,91%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 76,59%
-2,41
2014: 79,00%

Röstfördelning - valdistrikt Liljeborg-Parken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 170 17,26% +4 +1,11 166 16,15%
C Centerpartiet 52 5,28% +38 +3,92 14 1,36%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 35 3,55% +7 +0,83 28 2,72%
KD Kristdemokraterna 34 3,45% +12 +1,31 22 2,14%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 291 29,54% -164 -14,72 455 44,26%
V Vänsterpartiet 44 4,47% +20 +2,13 24 2,33%
MP Miljöpartiet de gröna 36 3,65% -10 -0,82 46 4,47%
SD Sverigedemokraterna 272 27,61% +59 +6,89 213 20,72%
FI Feministiskt initiativ 2 0,20% +2 +0,20    
SÖS Söderslättspartiet 40 4,06% -10 -0,80 50 4,86%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,91% -1 -0,06 10 0,97%
  Giltiga röster 985 100,00% -43   1028 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,20% +2 +0,20    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,40% +1 +0,15 13 1,25%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 1001 76,59% -41 -2,41 1042 79,00%
  Antal röstberättigade 1307   -12   1319  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Liljeborg-Parken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 4 0,41% +4 +0,41    
MED Medborgerlig Samling 3 0,30% +3 +0,30    
K Kommunistiska Partiet 2 0,20%   +0,01 2 0,19%
SPI SPI Välfärden     -2   2 0,19%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,58 6 0,58%
  Totalt övriga partier 9 0,91% -1 -0,06 10 0,97%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Liljeborg-Parken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se