2018-09-17 13:34:14

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - valdistrikt Högalid-Söderslättshallen

15,73%
3,75%
3,75%
2,31%
36,65%
2,02%
2,60%
28,72%
0,00%
3,75%
0,72%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,29%
+2,74
2014: 80,55%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid-Söderslättshallen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 109 15,73% +13 +1,05 96 14,68%
C Centerpartiet 26 3,75% +16 +2,22 10 1,53%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 26 3,75% +16 +2,22 10 1,53%
KD Kristdemokraterna 16 2,31% +10 +1,39 6 0,92%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 254 36,65% -66 -12,28 320 48,93%
V Vänsterpartiet 14 2,02% +2 +0,19 12 1,83%
MP Miljöpartiet de gröna 18 2,60% -7 -1,23 25 3,82%
SD Sverigedemokraterna 199 28,72% +51 +6,09 148 22,63%
FI Feministiskt initiativ            
SÖS Söderslättspartiet 26 3,75% +6 +0,69 20 3,06%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,72% -2 -0,35 7 1,07%
  Giltiga röster 693 100,00% +39   654 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 2,12% -2 -0,41 17 2,53%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 708 83,29% +37 +2,74 671 80,55%
  Antal röstberättigade 850   +17   833  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid-Söderslättshallen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 3 0,43% +1 +0,13 2 0,31%
MED Medborgerlig Samling 1 0,14% +1 +0,14    
SPI SPI Välfärden     -5   5 0,76%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,14% +1 +0,14    
  Totalt övriga partier 5 0,72% -2 -0,35 7 1,07%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid-Söderslättshallen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se