2018-09-17 13:44:29

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - valdistrikt Granlunda-Knäckekärr

26,99%
5,03%
3,60%
4,86%
24,56%
2,60%
2,60%
23,81%
0,00%
4,61%
1,34%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,30%
-1,35
2014: 87,64%

Röstfördelning - valdistrikt Granlunda-Knäckekärr

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 322 26,99% +64 +5,91 258 21,08%
C Centerpartiet 60 5,03% +40 +3,40 20 1,63%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 43 3,60% +1 +0,17 42 3,43%
KD Kristdemokraterna 58 4,86% +34 +2,90 24 1,96%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 293 24,56% -208 -16,37 501 40,93%
V Vänsterpartiet 31 2,60% +17 +1,45 14 1,14%
MP Miljöpartiet de gröna 31 2,60% -26 -2,06 57 4,66%
SD Sverigedemokraterna 284 23,81% +57 +5,26 227 18,55%
FI Feministiskt initiativ     -2 -0,16 2 0,16%
SÖS Söderslättspartiet 55 4,61% -8 -0,54 63 5,15%
ÖVR Övriga anmälda partier 16 1,34%   +0,03 16 1,31%
  Giltiga röster 1193 100,00% -31   1224 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,17% +2 +0,17    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,16% +4 +0,35 10 0,81%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1209 86,30% -25 -1,35 1234 87,64%
  Antal röstberättigade 1401   -7   1408  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Granlunda-Knäckekärr

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 6 0,50%   +0,01 6 0,49%
MED Medborgerlig Samling 4 0,34% +4 +0,34    
DjuP Djurens parti 3 0,25% +3 +0,25    
TRP TRYGGHETSPARTIET 2 0,17% +2 +0,17    
SPI SPI Välfärden     -9   9 0,74%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,08%     1 0,08%
  Totalt övriga partier 16 1,34%   +0,03 16 1,31%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Granlunda-Knäckekärr

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
SKÅNEPARTIET 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se