2018-09-17 13:40:53

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - valdistrikt Skegrie-Stavstensudde-Fuglie

35,89%
8,04%
5,77%
3,63%
12,86%
1,90%
4,58%
19,94%
0,06%
6,25%
1,07%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,30%
+4,19
2014: 86,11%

Röstfördelning - valdistrikt Skegrie-Stavstensudde-Fuglie

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 603 35,89% -7 -3,26 610 39,15%
C Centerpartiet 135 8,04% +55 +2,90 80 5,13%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 97 5,77% +17 +0,64 80 5,13%
KD Kristdemokraterna 61 3,63% +43 +2,48 18 1,16%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 216 12,86% -70 -5,50 286 18,36%
V Vänsterpartiet 32 1,90% +10 +0,49 22 1,41%
MP Miljöpartiet de gröna 77 4,58% -7 -0,81 84 5,39%
SD Sverigedemokraterna 335 19,94% +87 +4,02 248 15,92%
FI Feministiskt initiativ 1 0,06% -6 -0,39 7 0,45%
SÖS Söderslättspartiet 105 6,25% -1 -0,55 106 6,80%
ÖVR Övriga anmälda partier 18 1,07% +1 -0,02 17 1,09%
  Giltiga röster 1680 100,00% +122   1558 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,06% +1 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 22 1,29% +6 +0,28 16 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1703 90,30% +129 +4,19 1574 86,11%
  Antal röstberättigade 1886   +58   1828  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skegrie-Stavstensudde-Fuglie

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 8 0,48% +8 +0,48    
K Kommunistiska Partiet 7 0,42% +3 +0,16 4 0,26%
DjuP Djurens parti 1 0,06% +1 +0,06    
TRP TRYGGHETSPARTIET 1 0,06% +1 +0,06    
SPI SPI Välfärden     -9   9 0,58%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,06% -3 -0,20 4 0,26%
  Totalt övriga partier 18 1,07% +1 -0,02 17 1,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skegrie-Stavstensudde-Fuglie

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Klassiskt liberala partiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se