2018-09-17 13:47:33

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - valdistrikt Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv

26,53%
7,82%
4,25%
5,10%
15,99%
2,55%
4,59%
25,51%
0,00%
6,29%
1,36%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,60%
-1,92
2014: 88,52%

Röstfördelning - valdistrikt Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 156 26,53% +37 +4,78 119 21,76%
C Centerpartiet 46 7,82% +12 +1,61 34 6,22%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 25 4,25% +9 +1,33 16 2,93%
KD Kristdemokraterna 30 5,10% +23 +3,82 7 1,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 94 15,99% -41 -8,69 135 24,68%
V Vänsterpartiet 15 2,55% +7 +1,09 8 1,46%
MP Miljöpartiet de gröna 27 4,59% -13 -2,72 40 7,31%
SD Sverigedemokraterna 150 25,51% +14 +0,65 136 24,86%
FI Feministiskt initiativ     -1 -0,18 1 0,18%
SÖS Söderslättspartiet 37 6,29% -13 -2,85 50 9,14%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 1,36% +7 +1,18 1 0,18%
  Giltiga röster 588 100,00% +41   547 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 2,00% +4 +0,56 8 1,44%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,17% +1 +0,17    
VDT Valdeltagande 601 86,60% +46 -1,92 555 88,52%
  Antal röstberättigade 694   +67   627  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 6 1,02% +6 +1,02    
DjuP Djurens parti 1 0,17% +1 +0,17    
K Kommunistiska Partiet 1 0,17% +1 +0,17    
SPI SPI Välfärden     -1   1 0,18%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 8 1,36% +7 +1,18 1 0,18%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se