2018-09-17 13:21:33

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - valdistrikt Pilevall-Kyrkoköpinge

19,61%
2,22%
3,58%
3,08%
33,29%
3,08%
2,96%
19,36%
0,00%
12,08%
0,74%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 79,15%
-3,85
2014: 83,00%

Röstfördelning - valdistrikt Pilevall-Kyrkoköpinge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 159 19,61% +25 +3,58 134 16,03%
C Centerpartiet 18 2,22% +6 +0,78 12 1,44%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 29 3,58% +9 +1,18 20 2,39%
KD Kristdemokraterna 25 3,08% +21 +2,60 4 0,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 270 33,29% -121 -13,48 391 46,77%
V Vänsterpartiet 25 3,08% +10 +1,29 15 1,79%
MP Miljöpartiet de gröna 24 2,96% -9 -0,99 33 3,95%
SD Sverigedemokraterna 157 19,36% +40 +5,36 117 14,00%
FI Feministiskt initiativ            
SÖS Söderslättspartiet 98 12,08% -6 -0,36 104 12,44%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,74%   +0,02 6 0,72%
  Giltiga röster 811 100,00% -25   836 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,12% +1 +0,12    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,98% +4 +0,50 4 0,48%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 820 79,15% -20 -3,85 840 83,00%
  Antal röstberättigade 1036   +24   1012  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Pilevall-Kyrkoköpinge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 1 0,12% +1 +0,12    
K Kommunistiska Partiet 1 0,12% +1 +0,12    
TRP TRYGGHETSPARTIET 1 0,12% +1 +0,12    
SPI SPI Välfärden     -3   3 0,36%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,37%   +0,01 3 0,36%
  Totalt övriga partier 6 0,74%   +0,02 6 0,72%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Pilevall-Kyrkoköpinge

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Nordiska motståndsrörelsen 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se