2018-09-17 13:42:56

Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Röster - valdistrikt Grönby-Önnarp

23,47%
8,12%
3,61%
4,33%
12,09%
4,33%
6,68%
30,32%
0,54%
5,96%
0,54%
M C L KD S V MP SD FI SÖS ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,15%
+3,61
2014: 81,55%

Röstfördelning - valdistrikt Grönby-Önnarp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 130 23,47% +6 -0,71 124 24,17%
C Centerpartiet 45 8,12% -6 -1,82 51 9,94%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 20 3,61% +4 +0,49 16 3,12%
KD Kristdemokraterna 24 4,33% +19 +3,36 5 0,97%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 67 12,09% -24 -5,64 91 17,74%
V Vänsterpartiet 24 4,33% -4 -1,13 28 5,46%
MP Miljöpartiet de gröna 37 6,68% +8 +1,03 29 5,65%
SD Sverigedemokraterna 168 30,32% +31 +3,62 137 26,71%
FI Feministiskt initiativ 3 0,54% +3 +0,54    
SÖS Söderslättspartiet 33 5,96% +3 +0,11 30 5,85%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,54% +1 +0,15 2 0,39%
  Giltiga röster 554 100,00% +41   513 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 1,42% +4 +0,65 4 0,77%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 562 85,15% +45 +3,61 517 81,55%
  Antal röstberättigade 660   +26   634  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Grönby-Önnarp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 1 0,18% +1 +0,18    
K Kommunistiska Partiet 1 0,18% +1 +0,18    
MED Medborgerlig Samling 1 0,18% +1 +0,18    
SPI SPI Välfärden     -1   1 0,19%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,19 1 0,19%
  Totalt övriga partier 3 0,54% +1 +0,15 2 0,39%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Grönby-Önnarp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se