2018-09-13 13:19:55

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Röster - valdistrikt Gamlegården1

3,36%
11,70%
1,30%
0,98%
57,42%
9,86%
1,63%
12,46%
0,22%
0,00%
1,08%
M C L KD S V MP SD FI ÅHP ÖVR
Valdeltagande
2018: 62,46%
+3,32
2014: 59,14%

Röstfördelning - valdistrikt Gamlegården1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 31 3,36% +3 -0,25 28 3,61%
C Centerpartiet 108 11,70% +9 -1,06 99 12,76%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 1,30% +3 +0,14 9 1,16%
KD Kristdemokraterna 9 0,98% +5 +0,46 4 0,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 530 57,42% +100 +2,01 430 55,41%
V Vänsterpartiet 91 9,86% +28 +1,74 63 8,12%
MP Miljöpartiet de gröna 15 1,63% -27 -3,79 42 5,41%
SD Sverigedemokraterna 115 12,46% +30 +1,51 85 10,95%
FI Feministiskt initiativ 2 0,22%   -0,04 2 0,26%
ÅHP Åhuspartiet     -1   1 0,13%
ÖVR Övriga anmälda partier 10 1,08% -3 -0,59 13 1,68%
  Giltiga röster 923 100,00% +147   776 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,54% -2 -0,36 7 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,22% +2 +0,22    
VDT Valdeltagande 930 62,46% +147 +3,32 783 59,14%
  Antal röstberättigade 1489   +165   1324  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gamlegården1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 10 1,08% +8 +0,83 2 0,26%
SPI SPI Välfärden     -2   2 0,26%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -9 -1,16 9 1,16%
  Totalt övriga partier 10 1,08% -3 -0,59 13 1,68%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gamlegården1

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se