2018-09-14 13:42:47

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Röster - valdistrikt Träne-Djurröd

18,98%
10,34%
7,93%
5,95%
19,12%
3,68%
1,84%
30,88%
0,85%
0,00%
0,42%
M C L KD S V MP SD FI ÅHP ÖVR
Valdeltagande
2018: 82,64%
+1,74
2014: 80,91%

Röstfördelning - valdistrikt Träne-Djurröd

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 134 18,98% +26 +2,81 108 16,17%
C Centerpartiet 73 10,34% -32 -5,38 105 15,72%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 56 7,93% +3   53 7,93%
KD Kristdemokraterna 42 5,95% +26 +3,55 16 2,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 135 19,12% -35 -6,33 170 25,45%
V Vänsterpartiet 26 3,68% +7 +0,84 19 2,84%
MP Miljöpartiet de gröna 13 1,84% -20 -3,10 33 4,94%
SD Sverigedemokraterna 218 30,88% +68 +8,42 150 22,46%
FI Feministiskt initiativ 6 0,85% +4 +0,55 2 0,30%
ÅHP Åhuspartiet            
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,42% -9 -1,37 12 1,80%
  Giltiga röster 706 100,00% +38   668 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,14% +1 +0,14    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,67% +3 +0,34 9 1,33%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,15 1 0,15%
VDT Valdeltagande 719 82,64% +41 +1,74 678 80,91%
  Antal röstberättigade 870   +32   838  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Träne-Djurröd

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 2 0,28% +1 +0,13 1 0,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,14% -10 -1,51 11 1,65%
  Totalt övriga partier 3 0,42% -9 -1,37 12 1,80%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Träne-Djurröd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Nordiska motståndsrörelsen 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se