2018-09-14 13:23:20

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Röster - valdistrikt Vittskövle-Maglehem

21,98%
13,60%
11,13%
4,81%
16,90%
5,77%
5,22%
19,51%
0,69%
0,00%
0,41%
M C L KD S V MP SD FI ÅHP ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,10%
-0,30
2014: 86,40%

Röstfördelning - valdistrikt Vittskövle-Maglehem

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 160 21,98% +19 +2,50 141 19,48%
C Centerpartiet 99 13,60% -23 -3,25 122 16,85%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 81 11,13% -5 -0,75 86 11,88%
KD Kristdemokraterna 35 4,81% +17 +2,32 18 2,49%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 123 16,90% -25 -3,55 148 20,44%
V Vänsterpartiet 42 5,77% +1 +0,11 41 5,66%
MP Miljöpartiet de gröna 38 5,22% -11 -1,55 49 6,77%
SD Sverigedemokraterna 142 19,51% +50 +6,80 92 12,71%
FI Feministiskt initiativ 5 0,69%     5 0,69%
ÅHP Åhuspartiet     -1   1 0,14%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,41% -18 -2,49 21 2,90%
  Giltiga röster 728 100,00% +4   724 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,14% +1 +0,14    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 1,09% -5 -0,68 13 1,76%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 737 86,10%   -0,30 737 86,40%
  Antal röstberättigade 856   +3   853  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vittskövle-Maglehem

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 3 0,41% +2 +0,27 1 0,14%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -20 -2,76 20 2,76%
  Totalt övriga partier 3 0,41% -18 -2,49 21 2,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vittskövle-Maglehem

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se