2018-09-14 12:04:23

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Röster - valdistrikt Oppmanna - Vånga - Arkelstorp

17,25%
9,33%
9,93%
4,97%
23,02%
3,49%
3,49%
28,05%
0,13%
0,00%
0,34%
M C L KD S V MP SD FI ÅHP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,91%
+0,84
2014: 84,07%

Röstfördelning - valdistrikt Oppmanna - Vånga - Arkelstorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 257 17,25% +59 +3,57 198 13,67%
C Centerpartiet 139 9,33% -42 -3,17 181 12,50%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 148 9,93% +23 +1,30 125 8,63%
KD Kristdemokraterna 74 4,97% +24 +1,51 50 3,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 343 23,02% -124 -9,23 467 32,25%
V Vänsterpartiet 52 3,49% -4 -0,38 56 3,87%
MP Miljöpartiet de gröna 52 3,49% -20 -1,48 72 4,97%
SD Sverigedemokraterna 418 28,05% +154 +9,82 264 18,23%
FI Feministiskt initiativ 2 0,13% +1 +0,07 1 0,07%
ÅHP Åhuspartiet     -1   1 0,07%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,34% -28 -1,94 33 2,28%
  Giltiga röster 1490 100,00% +42   1448 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,20% +3 +0,20    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 20 1,32% +7 +0,43 13 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07%     1 0,07%
VDT Valdeltagande 1514 84,91% +52 +0,84 1462 84,07%
  Antal röstberättigade 1783   +44   1739  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Oppmanna - Vånga - Arkelstorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 3 0,20% +3 +0,20    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,13% -31 -2,14 33 2,28%
  Totalt övriga partier 5 0,34% -28 -1,94 33 2,28%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Oppmanna - Vånga - Arkelstorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1
Klassiskt liberala partiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se