2018-09-17 13:07:38

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Röster - valdistrikt Simrishamn C

18,95%
4,44%
4,81%
4,07%
31,89%
4,90%
2,96%
18,48%
5,08%
3,79%
0,65%
M C L KD S V MP SD FI ÖstP ÖVR
Valdeltagande
2018: 74,15%
+0,55
2014: 73,60%

Röstfördelning - valdistrikt Simrishamn C

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 205 18,95% -9 -1,09 214 20,04%
C Centerpartiet 48 4,44% -5 -0,53 53 4,96%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 52 4,81%   -0,06 52 4,87%
KD Kristdemokraterna 44 4,07% +25 +2,29 19 1,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 345 31,89% -32 -3,41 377 35,30%
V Vänsterpartiet 53 4,90% +16 +1,43 37 3,46%
MP Miljöpartiet de gröna 32 2,96% +1 +0,05 31 2,90%
SD Sverigedemokraterna 200 18,48% +64 +5,75 136 12,73%
FI Feministiskt initiativ 55 5,08% -23 -2,22 78 7,30%
ÖstP Österlenpartiet 41 3,79% -25 -2,39 66 6,18%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,65% +2 +0,18 5 0,47%
  Giltiga röster 1082 100,00% +14   1068 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,73% -1 -0,10 9 0,83%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,19 2 0,19%
VDT Valdeltagande 1090 74,15% +11 +0,55 1079 73,60%
  Antal röstberättigade 1470   +4   1466  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Simrishamn C

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
ENH Enhet 4 0,37% +4 +0,37    
DjuP Djurens parti 3 0,28% +3 +0,28    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,47 5 0,47%
  Totalt övriga partier 7 0,65% +2 +0,18 5 0,47%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Simrishamn C

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se