2018-09-17 13:17:27

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Röster - valdistrikt Gladsax

28,62%
9,26%
6,58%
2,31%
16,69%
4,99%
4,87%
14,74%
8,53%
3,05%
0,37%
M C L KD S V MP SD FI ÖstP ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,19%
+4,12
2014: 85,06%

Röstfördelning - valdistrikt Gladsax

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 235 28,62% +112 +12,25 123 16,38%
C Centerpartiet 76 9,26% -29 -4,72 105 13,98%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 54 6,58% +22 +2,32 32 4,26%
KD Kristdemokraterna 19 2,31% +7 +0,72 12 1,60%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 137 16,69% -37 -6,48 174 23,17%
V Vänsterpartiet 41 4,99% +10 +0,87 31 4,13%
MP Miljöpartiet de gröna 40 4,87% -20 -3,12 60 7,99%
SD Sverigedemokraterna 121 14,74% +39 +3,82 82 10,92%
FI Feministiskt initiativ 70 8,53% +5 -0,13 65 8,66%
ÖstP Österlenpartiet 25 3,05% -40 -5,61 65 8,66%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,37% +1 +0,10 2 0,27%
  Giltiga röster 821 100,00% +70   751 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,44%   -0,13 12 1,57%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 833 89,19% +70 +4,12 763 85,06%
  Antal röstberättigade 934   +37   897  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gladsax

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
ENH Enhet 2 0,24% +2 +0,24    
  Partiet Horisont 1 0,12% +1 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,27 2 0,27%
  Totalt övriga partier 3 0,37% +1 +0,10 2 0,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gladsax

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se