2018-09-17 13:11:12

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Röster - valdistrikt Ö Tommarp

26,81%
15,73%
6,05%
2,62%
12,90%
2,42%
4,44%
15,32%
7,46%
6,05%
0,20%
M C L KD S V MP SD FI ÖstP ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,05%
+3,35
2014: 84,70%

Röstfördelning - valdistrikt Ö Tommarp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 133 26,81% +36 +6,61 97 20,21%
C Centerpartiet 78 15,73% -7 -1,98 85 17,71%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 30 6,05% +14 +2,72 16 3,33%
KD Kristdemokraterna 13 2,62% +3 +0,54 10 2,08%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 64 12,90% -23 -5,22 87 18,13%
V Vänsterpartiet 12 2,42% +3 +0,54 9 1,88%
MP Miljöpartiet de gröna 22 4,44% +15 +2,98 7 1,46%
SD Sverigedemokraterna 76 15,32% +12 +1,99 64 13,33%
FI Feministiskt initiativ 37 7,46% -25 -5,46 62 12,92%
ÖstP Österlenpartiet 30 6,05% -13 -2,91 43 8,96%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,20% +1 +0,20    
  Giltiga röster 496 100,00% +16   480 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 1,00% -2 -0,44 7 1,44%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 501 88,05% +14 +3,35 487 84,70%
  Antal röstberättigade 569   -6   575  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ö Tommarp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 1 0,20% +1 +0,20    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 1 0,20% +1 +0,20    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ö Tommarp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se