2018-09-17 13:16:47

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Röster - valdistrikt Gärsnäs

20,03%
6,42%
4,11%
3,34%
26,32%
3,85%
2,18%
27,73%
2,95%
2,18%
0,90%
M C L KD S V MP SD FI ÖstP ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,03%
-1,19
2014: 79,22%

Röstfördelning - valdistrikt Gärsnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 156 20,03% +47 +6,40 109 13,63%
C Centerpartiet 50 6,42% -22 -2,58 72 9,00%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 32 4,11% +16 +2,11 16 2,00%
KD Kristdemokraterna 26 3,34% +11 +1,46 15 1,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 205 26,32% -43 -4,68 248 31,00%
V Vänsterpartiet 30 3,85% +2 +0,35 28 3,50%
MP Miljöpartiet de gröna 17 2,18% -11 -1,32 28 3,50%
SD Sverigedemokraterna 216 27,73% +16 +2,73 200 25,00%
FI Feministiskt initiativ 23 2,95% -8 -0,92 31 3,88%
ÖstP Österlenpartiet 17 2,18% -36 -4,44 53 6,63%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,90% +7 +0,90    
  Giltiga röster 779 100,00% -21   800 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,64% +1 +0,16 12 1,48%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 792 78,03% -20 -1,19 812 79,22%
  Antal röstberättigade 1015   -10   1025  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gärsnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Partiet Horisont 3 0,39% +3 +0,39    
DjuP Djurens parti 2 0,26% +2 +0,26    
ENH Enhet 1 0,13% +1 +0,13    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,13% +1 +0,13    
  Totalt övriga partier 7 0,90% +7 +0,90    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gärsnäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se