2018-09-14 11:02:24

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt T4-området

16,20%
6,61%
4,43%
5,79%
28,42%
5,97%
5,70%
19,46%
0,45%
5,16%
1,81%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 76,40%
+3,60
2014: 72,80%

Röstfördelning - valdistrikt T4-området

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 179 16,20% +31 +2,02 148 14,18%
C Centerpartiet 73 6,61% +18 +1,34 55 5,27%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 49 4,43% -14 -1,60 63 6,03%
KD Kristdemokraterna 64 5,79% +28 +2,34 36 3,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 314 28,42% -37 -5,20 351 33,62%
V Vänsterpartiet 66 5,97% +25 +2,05 41 3,93%
MP Miljöpartiet de gröna 63 5,70% -52 -5,31 115 11,02%
SD Sverigedemokraterna 215 19,46% +40 +2,69 175 16,76%
FI Feministiskt initiativ 5 0,45% +3 +0,26 2 0,19%
FOV Folkets Väl 57 5,16% +16 +1,23 41 3,93%
ÖVR Övriga anmälda partier 20 1,81% +3 +0,18 17 1,63%
  Giltiga röster 1105 100,00% +61   1044 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 28 2,46% -1 -0,24 29 2,70%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,26% +3 +0,26    
VDT Valdeltagande 1136 76,40% +63 +3,60 1073 72,80%
  Antal röstberättigade 1487   +13   1474  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt T4-området

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KRÖ Kommunens Röst 9 0,81% +9 +0,81    
MedP Medborgarpartiet 8 0,72% +8 +0,72    
SPI SPI Välfärden     -4   4 0,38%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,27% -10 -0,97 13 1,25%
  Totalt övriga partier 20 1,81% +3 +0,18 17 1,63%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt T4-området

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Piratpartiet 2
Medborgerlig Samling 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se