2018-09-14 10:42:09

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt Gäddastorp-Bokalyckan

18,33%
6,76%
5,79%
5,48%
24,19%
5,03%
4,81%
20,96%
0,15%
6,76%
1,73%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,76%
-0,39
2014: 85,15%

Röstfördelning - valdistrikt Gäddastorp-Bokalyckan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 244 18,33% +52 +3,96 192 14,37%
C Centerpartiet 90 6,76% +35 +2,65 55 4,12%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 77 5,79% -19 -1,40 96 7,19%
KD Kristdemokraterna 73 5,48% +7 +0,54 66 4,94%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 322 24,19% -137 -10,16 459 34,36%
V Vänsterpartiet 67 5,03% +22 +1,67 45 3,37%
MP Miljöpartiet de gröna 64 4,81% -52 -3,87 116 8,68%
SD Sverigedemokraterna 279 20,96% +46 +3,52 233 17,44%
FI Feministiskt initiativ 2 0,15% +1 +0,08 1 0,07%
FOV Folkets Väl 90 6,76% +24 +1,82 66 4,94%
ÖVR Övriga anmälda partier 23 1,73% +16 +1,20 7 0,52%
  Giltiga röster 1331 100,00% -5   1336 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 25 1,84% +2 +0,15 23 1,69%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1357 84,76% -2 -0,39 1359 85,15%
  Antal röstberättigade 1601   +5   1596  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gäddastorp-Bokalyckan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MedP Medborgarpartiet 14 1,05% +14 +1,05    
KRÖ Kommunens Röst 8 0,60% +8 +0,60    
SPI SPI Välfärden     -2   2 0,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,08% -4 -0,30 5 0,37%
  Totalt övriga partier 23 1,73% +16 +1,20 7 0,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gäddastorp-Bokalyckan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Nordiska motståndsrörelsen 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se