2018-09-14 11:03:05

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt Kristinehem-Ekedal

23,43%
9,03%
5,58%
5,88%
24,54%
4,16%
3,85%
17,14%
0,10%
4,36%
1,93%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,82%
+4,33
2014: 83,48%

Röstfördelning - valdistrikt Kristinehem-Ekedal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 231 23,43% +82 +7,14 149 16,28%
C Centerpartiet 89 9,03% +30 +2,58 59 6,45%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 55 5,58% -37 -4,48 92 10,05%
KD Kristdemokraterna 58 5,88% -6 -1,11 64 6,99%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 242 24,54% -48 -7,15 290 31,69%
V Vänsterpartiet 41 4,16% +21 +1,97 20 2,19%
MP Miljöpartiet de gröna 38 3,85% -39 -4,56 77 8,42%
SD Sverigedemokraterna 169 17,14% +57 +4,90 112 12,24%
FI Feministiskt initiativ 1 0,10%   -0,01 1 0,11%
FOV Folkets Väl 43 4,36% +1 -0,23 42 4,59%
ÖVR Övriga anmälda partier 19 1,93% +10 +0,94 9 0,98%
  Giltiga röster 986 100,00% +71   915 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,10% +1 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 1,50%   -0,12 15 1,61%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1002 87,82% +72 +4,33 930 83,48%
  Antal röstberättigade 1141   +27   1114  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kristinehem-Ekedal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KRÖ Kommunens Röst 11 1,12% +11 +1,12    
MedP Medborgarpartiet 8 0,81% +8 +0,81    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -9 -0,98 9 0,98%
  Totalt övriga partier 19 1,93% +10 +0,94 9 0,98%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kristinehem-Ekedal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se