2018-09-14 10:55:54

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt Sjörröd

28,79%
8,09%
6,94%
5,43%
21,62%
1,73%
2,66%
17,92%
0,12%
5,43%
1,27%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,45%
-0,64
2014: 91,09%

Röstfördelning - valdistrikt Sjörröd

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 249 28,79% +97 +9,27 152 19,51%
C Centerpartiet 70 8,09% +22 +1,93 48 6,16%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 60 6,94% -20 -3,33 80 10,27%
KD Kristdemokraterna 47 5,43% +6 +0,17 41 5,26%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 187 21,62% -24 -5,47 211 27,09%
V Vänsterpartiet 15 1,73% +5 +0,45 10 1,28%
MP Miljöpartiet de gröna 23 2,66% -42 -5,69 65 8,34%
SD Sverigedemokraterna 155 17,92% +18 +0,33 137 17,59%
FI Feministiskt initiativ 1 0,12% +1 +0,12    
FOV Folkets Väl 47 5,43% +16 +1,45 31 3,98%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 1,27% +7 +0,76 4 0,51%
  Giltiga röster 865 100,00% +86   779 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,11% +1 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,57% -2 -0,32 7 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,13 1 0,13%
VDT Valdeltagande 871 90,45% +84 -0,64 787 91,09%
  Antal röstberättigade 963   +99   864  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sjörröd

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MedP Medborgarpartiet 6 0,69% +6 +0,69    
KRÖ Kommunens Röst 5 0,58% +5 +0,58    
SPI SPI Välfärden     -1   1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,39 3 0,39%
  Totalt övriga partier 11 1,27% +7 +0,76 4 0,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sjörröd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se