2018-09-14 10:39:16

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt Stoby-Ignaberga

17,57%
8,60%
4,37%
6,20%
19,46%
2,92%
2,55%
29,66%
0,29%
6,63%
1,75%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,61%
-0,07
2014: 85,68%

Röstfördelning - valdistrikt Stoby-Ignaberga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 241 17,57% +65 +4,50 176 13,07%
C Centerpartiet 118 8,60% +3 +0,06 115 8,54%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 60 4,37% -30 -2,31 90 6,68%
KD Kristdemokraterna 85 6,20% +20 +1,37 65 4,83%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 267 19,46% -111 -8,60 378 28,06%
V Vänsterpartiet 40 2,92% -4 -0,35 44 3,27%
MP Miljöpartiet de gröna 35 2,55% -27 -2,05 62 4,60%
SD Sverigedemokraterna 407 29,66% +64 +4,20 343 25,46%
FI Feministiskt initiativ 4 0,29% +2 +0,14 2 0,15%
FOV Folkets Väl 91 6,63% +26 +1,81 65 4,83%
ÖVR Övriga anmälda partier 24 1,75% +17 +1,23 7 0,52%
  Giltiga röster 1372 100,00% +25   1347 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,07% +1 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 25 1,79% +2 +0,11 23 1,68%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1398 85,61% +28 -0,07 1370 85,68%
  Antal röstberättigade 1633   +34   1599  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Stoby-Ignaberga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MedP Medborgarpartiet 18 1,31% +18 +1,31    
KRÖ Kommunens Röst 6 0,44% +6 +0,44    
SPI SPI Välfärden     -1   1 0,07%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,45 6 0,45%
  Totalt övriga partier 24 1,75% +17 +1,23 7 0,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Stoby-Ignaberga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se