2018-09-14 10:54:19

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt Ballingslöv

16,49%
13,79%
4,20%
3,30%
13,94%
3,30%
2,25%
32,83%
0,30%
7,05%
2,55%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,61%
+0,62
2014: 80,99%

Röstfördelning - valdistrikt Ballingslöv

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 110 16,49% +36 +5,28 74 11,21%
C Centerpartiet 92 13,79% -7 -1,21 99 15,00%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 28 4,20% -6 -0,95 34 5,15%
KD Kristdemokraterna 22 3,30% +10 +1,48 12 1,82%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 93 13,94% -37 -5,75 130 19,70%
V Vänsterpartiet 22 3,30% -3 -0,49 25 3,79%
MP Miljöpartiet de gröna 15 2,25% -24 -3,66 39 5,91%
SD Sverigedemokraterna 219 32,83% +20 +2,68 199 30,15%
FI Feministiskt initiativ 2 0,30%     2 0,30%
FOV Folkets Väl 47 7,05% +13 +1,89 34 5,15%
ÖVR Övriga anmälda partier 17 2,55% +5 +0,73 12 1,82%
  Giltiga röster 667 100,00% +7   660 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 21 3,05% +12 +1,71 9 1,35%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 688 81,61% +19 +0,62 669 80,99%
  Antal röstberättigade 843   +17   826  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ballingslöv

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KRÖ Kommunens Röst 8 1,20% +8 +1,20    
MedP Medborgarpartiet 8 1,20% +8 +1,20    
SPI SPI Välfärden     -1   1 0,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,15% -10 -1,52 11 1,67%
  Totalt övriga partier 17 2,55% +5 +0,73 12 1,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ballingslöv

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkstyret 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se