2018-09-14 10:54:10

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt Vinslöv S

16,60%
5,93%
7,78%
5,77%
20,69%
2,41%
2,49%
33,20%
0,24%
3,85%
1,04%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,26%
+2,70
2014: 86,56%

Röstfördelning - valdistrikt Vinslöv S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 207 16,60% +39 +2,30 168 14,30%
C Centerpartiet 74 5,93% -18 -1,90 92 7,83%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 97 7,78% +38 +2,76 59 5,02%
KD Kristdemokraterna 72 5,77% +9 +0,41 63 5,36%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 258 20,69% -85 -8,50 343 29,19%
V Vänsterpartiet 30 2,41% +3 +0,11 27 2,30%
MP Miljöpartiet de gröna 31 2,49% -31 -2,79 62 5,28%
SD Sverigedemokraterna 414 33,20% +101 +6,56 313 26,64%
FI Feministiskt initiativ 3 0,24% +1 +0,07 2 0,17%
FOV Folkets Väl 48 3,85% +3 +0,02 45 3,83%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,04% +12 +0,96 1 0,09%
  Giltiga röster 1247 100,00% +72   1175 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 24 1,89% +7 +0,46 17 1,43%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% +1 +0,08    
VDT Valdeltagande 1272 89,26% +80 +2,70 1192 86,56%
  Antal röstberättigade 1425   +48   1377  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vinslöv S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KRÖ Kommunens Röst 6 0,48% +6 +0,48    
MedP Medborgarpartiet 6 0,48% +6 +0,48    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,08%     1 0,09%
  Totalt övriga partier 13 1,04% +12 +0,96 1 0,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vinslöv S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se