2018-09-14 10:43:17

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt Sösdala Ö

13,86%
10,36%
2,65%
6,02%
16,39%
6,87%
3,86%
37,35%
0,36%
1,93%
0,36%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,29%
+2,91
2014: 75,38%

Röstfördelning - valdistrikt Sösdala Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 115 13,86% +3 +0,20 112 13,66%
C Centerpartiet 86 10,36% -18 -2,32 104 12,68%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 22 2,65% -6 -0,76 28 3,41%
KD Kristdemokraterna 50 6,02% +18 +2,12 32 3,90%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 136 16,39% -64 -8,00 200 24,39%
V Vänsterpartiet 57 6,87% +26 +3,09 31 3,78%
MP Miljöpartiet de gröna 32 3,86% -31 -3,83 63 7,68%
SD Sverigedemokraterna 310 37,35% +81 +9,42 229 27,93%
FI Feministiskt initiativ 3 0,36%     3 0,37%
FOV Folkets Väl 16 1,93% +10 +1,20 6 0,73%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,36% -9 -1,10 12 1,46%
  Giltiga röster 830 100,00% +10   820 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,24% +2 +0,24    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 2,00% -5 -0,62 22 2,61%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,24% +2 +0,24    
VDT Valdeltagande 851 78,29% +9 +2,91 842 75,38%
  Antal röstberättigade 1087   -30   1117  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sösdala Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KRÖ Kommunens Röst 2 0,24% +2 +0,24    
MedP Medborgarpartiet 1 0,12% +1 +0,12    
SPI SPI Välfärden     -1   1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -11 -1,34 11 1,34%
  Totalt övriga partier 3 0,36% -9 -1,10 12 1,46%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sösdala Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se