2018-09-14 11:01:24

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt Tormestorp

21,14%
8,41%
5,83%
3,78%
20,82%
2,48%
3,13%
23,95%
0,32%
8,31%
1,83%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,87%
+3,39
2014: 85,47%

Röstfördelning - valdistrikt Tormestorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 196 21,14% +31 +2,54 165 18,60%
C Centerpartiet 78 8,41% +9 +0,64 69 7,78%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 54 5,83% -21 -2,63 75 8,46%
KD Kristdemokraterna 35 3,78% -3 -0,51 38 4,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 193 20,82% -38 -5,22 231 26,04%
V Vänsterpartiet 23 2,48% +5 +0,45 18 2,03%
MP Miljöpartiet de gröna 29 3,13% -45 -5,21 74 8,34%
SD Sverigedemokraterna 222 23,95% +46 +4,11 176 19,84%
FI Feministiskt initiativ 3 0,32% +3 +0,32    
FOV Folkets Väl 77 8,31% +45 +4,70 32 3,61%
ÖVR Övriga anmälda partier 17 1,83% +8 +0,82 9 1,01%
  Giltiga röster 927 100,00% +40   887 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,49% -13 -1,45 27 2,94%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% -3 -0,33 4 0,44%
VDT Valdeltagande 942 88,87% +24 +3,39 918 85,47%
  Antal röstberättigade 1060   -14   1074  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Tormestorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MedP Medborgarpartiet 9 0,97% +9 +0,97    
KRÖ Kommunens Röst 6 0,65% +6 +0,65    
SPI SPI Välfärden     -3   3 0,34%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,22% -4 -0,46 6 0,68%
  Totalt övriga partier 17 1,83% +8 +0,82 9 1,01%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Tormestorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1
Medborgerlig Samling 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se