2018-09-14 10:59:12

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - valdistrikt Röke-Hörja

13,96%
15,44%
2,95%
9,40%
11,68%
3,09%
1,88%
28,19%
0,13%
11,01%
2,28%
M C L KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,93%
-0,34
2014: 85,27%

Röstfördelning - valdistrikt Röke-Hörja

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 104 13,96% +22 +3,14 82 10,82%
C Centerpartiet 115 15,44% -44 -5,54 159 20,98%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 22 2,95% -23 -2,98 45 5,94%
KD Kristdemokraterna 70 9,40% +7 +1,08 63 8,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 87 11,68% -8 -0,86 95 12,53%
V Vänsterpartiet 23 3,09% +1 +0,18 22 2,90%
MP Miljöpartiet de gröna 14 1,88% -37 -4,85 51 6,73%
SD Sverigedemokraterna 210 28,19% +34 +4,97 176 23,22%
FI Feministiskt initiativ 1 0,13% -1 -0,13 2 0,26%
FOV Folkets Väl 82 11,01% +23 +3,22 59 7,78%
ÖVR Övriga anmälda partier 17 2,28% +13 +1,75 4 0,53%
  Giltiga röster 745 100,00% -13   758 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,13% +1 +0,13    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 1,19% -3 -0,37 12 1,56%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 755 84,93% -15 -0,34 770 85,27%
  Antal röstberättigade 889   -14   903  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Röke-Hörja

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KRÖ Kommunens Röst 10 1,34% +10 +1,34    
MedP Medborgarpartiet 7 0,94% +7 +0,94    
SPI SPI Välfärden     -1   1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,40 3 0,40%
  Totalt övriga partier 17 2,28% +13 +1,75 4 0,53%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Röke-Hörja

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se