2018-09-17 11:18:52

Val till kommunfullmäktige i Laholm - Röster - valdistrikt Laholm V

20,50%
12,33%
5,72%
4,84%
25,75%
2,52%
2,72%
11,58%
0,00%
6,20%
5,38%
2,45%
0,00%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI Lap MED TRP SPI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,79%
-0,07
2014: 86,87%

Röstfördelning - valdistrikt Laholm V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 301 20,50% -110 -7,88 411 28,38%
C Centerpartiet 181 12,33% +20 +1,21 161 11,12%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 84 5,72% +36 +2,41 48 3,31%
KD Kristdemokraterna 71 4,84% +21 +1,38 50 3,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 378 25,75% -43 -3,33 421 29,07%
V Vänsterpartiet 37 2,52% -3 -0,24 40 2,76%
MP Miljöpartiet de gröna 40 2,72% -37 -2,59 77 5,32%
SD Sverigedemokraterna 170 11,58% +65 +4,33 105 7,25%
FI Feministiskt initiativ            
Lap Laholmspartiet 91 6,20% +55 +3,71 36 2,49%
MED Medborgerlig Samling 79 5,38% +79 +5,38    
TRP TRYGGHETSPARTIET 36 2,45% +36 +2,45    
SPI SPI Välfärden     -97   97 6,70%
ÖVR Övriga anmälda partier     -2 -0,14 2 0,14%
  Giltiga röster 1468 100,00% +20   1448 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,13% +2 +0,13    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 22 1,47% +8 +0,52 14 0,96%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1492 86,79% +30 -0,07 1462 86,87%
  Antal röstberättigade 1719   +36   1683  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Laholm V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti     -2   2 0,14%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier     -2 -0,14 2 0,14%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Laholm V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se