2018-09-17 09:14:54

Val till kommunfullmäktige i Laholm - Röster - valdistrikt Mellbystrand

25,74%
12,61%
7,71%
6,19%
15,24%
1,52%
3,44%
11,21%
0,06%
7,01%
5,90%
3,27%
0,00%
0,12%
M C L KD S V MP SD FI Lap MED TRP SPI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,38%
+0,38
2014: 90,00%

Röstfördelning - valdistrikt Mellbystrand

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 441 25,74% -189 -14,26 630 40,00%
C Centerpartiet 216 12,61% +33 +0,99 183 11,62%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 132 7,71% +42 +1,99 90 5,71%
KD Kristdemokraterna 106 6,19% +39 +1,93 67 4,25%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 261 15,24% +32 +0,70 229 14,54%
V Vänsterpartiet 26 1,52% +6 +0,25 20 1,27%
MP Miljöpartiet de gröna 59 3,44% -30 -2,21 89 5,65%
SD Sverigedemokraterna 192 11,21% +88 +4,61 104 6,60%
FI Feministiskt initiativ 1 0,06%   -0,01 1 0,06%
Lap Laholmspartiet 120 7,01% +91 +5,16 29 1,84%
MED Medborgerlig Samling 101 5,90% +101 +5,90    
TRP TRYGGHETSPARTIET 56 3,27% +56 +3,27    
SPI SPI Välfärden     -130   130 8,25%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,12% -1 -0,07 3 0,19%
  Giltiga röster 1713 100,00% +138   1575 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 33 1,89% +6 +0,20 27 1,69%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,06% +1 +0,06    
VDT Valdeltagande 1747 90,38% +145 +0,38 1602 90,00%
  Antal röstberättigade 1933   +153   1780  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Mellbystrand

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,12% -1 -0,07 3 0,19%
  Totalt övriga partier 2 0,12% -1 -0,07 3 0,19%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Mellbystrand

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se