2018-09-18 17:06:12

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Röster - valdistrikt Ingared

20,10%
8,99%
9,60%
6,46%
25,45%
6,77%
9,70%
12,22%
0,20%
0,51%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,14%
+0,56
2014: 89,59%

Röstfördelning - valdistrikt Ingared

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 199 20,10% -32 -4,90 231 25,00%
C Centerpartiet 89 8,99% +43 +4,01 46 4,98%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 95 9,60% +3 -0,36 92 9,96%
KD Kristdemokraterna 64 6,46% +23 +2,03 41 4,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 252 25,45% +6 -1,17 246 26,62%
V Vänsterpartiet 67 6,77% +20 +1,68 47 5,09%
MP Miljöpartiet de gröna 96 9,70% -41 -5,13 137 14,83%
SD Sverigedemokraterna 121 12,22% +57 +5,30 64 6,93%
FI Feministiskt initiativ 2 0,20% -3 -0,34 5 0,54%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,51% -10 -1,12 15 1,62%
  Giltiga röster 990 100,00% +66   924 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,40% +4 +0,40    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 1,09% +6 +0,56 5 0,54%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 1006 90,14% +77 +0,56 929 89,59%
  Antal röstberättigade 1116   +79   1037  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ingared

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
K Kommunistiska Partiet 5 0,51% -4 -0,47 9 0,97%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,65 6 0,65%
  Totalt övriga partier 5 0,51% -10 -1,12 15 1,62%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ingared

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se