2018-09-18 12:48:22

Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Röster - valdistrikt Rot

7,75%
36,16%
1,85%
0,25%
26,69%
4,31%
0,98%
17,47%
0,00%
4,43%
0,12%
M C L KD S V MP SD FI KL ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,04%
+3,09
2014: 83,95%

Röstfördelning - valdistrikt Rot

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 63 7,75%   +0,13 63 7,62%
C Centerpartiet 294 36,16% +55 +7,26 239 28,90%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 15 1,85% +9 +1,12 6 0,73%
KD Kristdemokraterna 2 0,25% -7 -0,84 9 1,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 217 26,69% -151 -17,81 368 44,50%
V Vänsterpartiet 35 4,31% +27 +3,34 8 0,97%
MP Miljöpartiet de gröna 8 0,98% -9 -1,07 17 2,06%
SD Sverigedemokraterna 142 17,47% +47 +5,98 95 11,49%
FI Feministiskt initiativ     -1 -0,12 1 0,12%
KL Kommunlistan 36 4,43% +17 +2,13 19 2,30%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,12% -1 -0,12 2 0,24%
  Giltiga röster 813 100,00% -14   827 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 30 3,55% +20 +2,35 10 1,19%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,35% +3 +0,35    
VDT Valdeltagande 846 87,04% +9 +3,09 837 83,95%
  Antal röstberättigade 972   -25   997  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Rot

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,12% -1 -0,12 2 0,24%
  Totalt övriga partier 1 0,12% -1 -0,12 2 0,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Rot

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se