2018-09-18 13:15:58

Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Röster - valdistrikt Väster-Myckeläng

7,43%
38,34%
3,63%
0,52%
22,11%
2,59%
1,38%
22,28%
0,00%
1,55%
0,17%
M C L KD S V MP SD FI KL ÖVR
Valdeltagande
2018: 76,23%
-9,23
2014: 85,46%

Röstfördelning - valdistrikt Väster-Myckeläng

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 43 7,43%   +0,33 43 7,10%
C Centerpartiet 222 38,34% -26 -2,58 248 40,92%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 21 3,63% +14 +2,47 7 1,16%
KD Kristdemokraterna 3 0,52% +1 +0,19 2 0,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 128 22,11% -92 -14,20 220 36,30%
V Vänsterpartiet 15 2,59% +12 +2,10 3 0,50%
MP Miljöpartiet de gröna 8 1,38% -6 -0,93 14 2,31%
SD Sverigedemokraterna 129 22,28% +67 +12,05 62 10,23%
FI Feministiskt initiativ            
KL Kommunlistan 9 1,55% +2 +0,40 7 1,16%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,17% +1 +0,17    
  Giltiga röster 579 100,00% -27   606 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,17% +1 +0,17    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 1,02% -10 -1,55 16 2,57%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,17%   +0,01 1 0,16%
VDT Valdeltagande 587 76,23% -36 -9,23 623 85,46%
  Antal röstberättigade 770   +41   729  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Väster-Myckeläng

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,17% +1 +0,17    
  Totalt övriga partier 1 0,17% +1 +0,17    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Väster-Myckeläng

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se