2018-09-18 12:05:08

Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Röster - valdistrikt Särna

4,95%
7,35%
0,32%
0,64%
25,88%
0,96%
1,12%
14,70%
0,16%
43,61%
0,32%
M C L KD S V MP SD FI KL ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,48%
-0,36
2014: 78,85%

Röstfördelning - valdistrikt Särna

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 31 4,95% -3 -0,32 34 5,27%
C Centerpartiet 46 7,35% +14 +2,39 32 4,96%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 0,32% -3 -0,46 5 0,78%
KD Kristdemokraterna 4 0,64% -2 -0,29 6 0,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 162 25,88% -124 -18,46 286 44,34%
V Vänsterpartiet 6 0,96% -2 -0,28 8 1,24%
MP Miljöpartiet de gröna 7 1,12% -5 -0,74 12 1,86%
SD Sverigedemokraterna 92 14,70% +49 +8,03 43 6,67%
FI Feministiskt initiativ 1 0,16% +1 +0,16    
KL Kommunlistan 273 43,61% +57 +10,12 216 33,49%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,32% -1 -0,15 3 0,47%
  Giltiga röster 626 100,00% -19   645 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,48% -8 -1,20 11 1,68%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,32% +2 +0,32    
VDT Valdeltagande 631 78,48% -25 -0,36 656 78,85%
  Antal röstberättigade 804   -28   832  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Särna

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,32% -1 -0,15 3 0,47%
  Totalt övriga partier 2 0,32% -1 -0,15 3 0,47%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Särna

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se