2018-09-13 14:43:10

Val till kommunfullmäktige i Boden - Röster - valdistrikt Ringvägen

11,70%
4,12%
3,46%
1,06%
34,18%
9,18%
2,13%
11,44%
1,33%
11,17%
10,11%
0,13%
M C L KD S V MP SD FI ASB SJV ÖVR
Valdeltagande
2018: 77,19%
+0,49
2014: 76,70%

Röstfördelning - valdistrikt Ringvägen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 88 11,70% -84 -11,92 172 23,63%
C Centerpartiet 31 4,12% +20 +2,61 11 1,51%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 26 3,46% +2 +0,16 24 3,30%
KD Kristdemokraterna 8 1,06% -4 -0,58 12 1,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 257 34,18% -8 -2,23 265 36,40%
V Vänsterpartiet 69 9,18% -14 -2,23 83 11,40%
MP Miljöpartiet de gröna 16 2,13% -19 -2,68 35 4,81%
SD Sverigedemokraterna 86 11,44% +10 +1,00 76 10,44%
FI Feministiskt initiativ 10 1,33% +7 +0,92 3 0,41%
ASB Aktiv samling - Bodenalternativet 84 11,17% +84 +11,17    
SJV Sjukvårdspartiet 76 10,11% +30 +3,79 46 6,32%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,13%     1 0,14%
  Giltiga röster 752 100,00% +24   728 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,79% +1 +0,11 5 0,68%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,14 1 0,14%
VDT Valdeltagande 758 77,19% +24 +0,49 734 76,70%
  Antal röstberättigade 982   +25   957  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ringvägen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,13% +1 +0,13    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,14 1 0,14%
  Totalt övriga partier 1 0,13%     1 0,14%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ringvägen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se