2018-09-14 11:48:44

Val till kommunfullmäktige i Boden - Röster - valdistrikt Prästholmen

13,58%
4,27%
1,80%
1,99%
38,18%
8,36%
2,37%
9,12%
0,95%
8,83%
9,78%
0,76%
M C L KD S V MP SD FI ASB SJV ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,78%
+1,46
2014: 79,32%

Röstfördelning - valdistrikt Prästholmen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 143 13,58% -75 -7,48 218 21,06%
C Centerpartiet 45 4,27% +27 +2,53 18 1,74%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 19 1,80% -10 -1,00 29 2,80%
KD Kristdemokraterna 21 1,99% -15 -1,48 36 3,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 402 38,18% -37 -4,24 439 42,42%
V Vänsterpartiet 88 8,36% +14 +1,21 74 7,15%
MP Miljöpartiet de gröna 25 2,37% -39 -3,81 64 6,18%
SD Sverigedemokraterna 96 9,12% -12 -1,32 108 10,43%
FI Feministiskt initiativ 10 0,95% +9 +0,85 1 0,10%
ASB Aktiv samling - Bodenalternativet 93 8,83% +93 +8,83    
SJV Sjukvårdspartiet 103 9,78% +56 +5,24 47 4,54%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,76% +7 +0,66 1 0,10%
  Giltiga röster 1053 100,00% +18   1035 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,09% +1 +0,09    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 20 1,86% +8 +0,71 12 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,19% +2 +0,19    
VDT Valdeltagande 1076 80,78% +29 +1,46 1047 79,32%
  Antal röstberättigade 1332   +12   1320  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Prästholmen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 5 0,47% +5 +0,47    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,28% +2 +0,19 1 0,10%
  Totalt övriga partier 8 0,76% +7 +0,66 1 0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Prästholmen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Common sense in Sweden 2
Medborgerlig Samling 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se