2018-09-17 11:43:14

Val till kommunfullmäktige i Boden - Röster - valdistrikt Skogså

14,32%
7,55%
4,43%
1,56%
29,69%
6,25%
1,30%
9,64%
1,56%
13,80%
9,38%
0,52%
M C L KD S V MP SD FI ASB SJV ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,89%
+1,04
2014: 86,85%

Röstfördelning - valdistrikt Skogså

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 55 14,32% -26 -6,99 81 21,32%
C Centerpartiet 29 7,55% +12 +3,08 17 4,47%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 17 4,43% +9 +2,32 8 2,11%
KD Kristdemokraterna 6 1,56% -5 -1,33 11 2,89%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 114 29,69% -17 -4,79 131 34,47%
V Vänsterpartiet 24 6,25% -9 -2,43 33 8,68%
MP Miljöpartiet de gröna 5 1,30% -13 -3,43 18 4,74%
SD Sverigedemokraterna 37 9,64% -20 -5,36 57 15,00%
FI Feministiskt initiativ 6 1,56% +5 +1,30 1 0,26%
ASB Aktiv samling - Bodenalternativet 53 13,80% +53 +13,80    
SJV Sjukvårdspartiet 36 9,38% +13 +3,32 23 6,05%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,52% +2 +0,52    
  Giltiga röster 384 100,00% +4   380 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,26% +1 +0,26    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 1,79% +4 +1,00 3 0,78%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 392 87,89% +9 +1,04 383 86,85%
  Antal röstberättigade 446   +5   441  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skogså

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,52% +2 +0,52    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 2 0,52% +2 +0,52    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skogså

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se