2018-09-13 16:24:47

Val till kommunfullmäktige i Boden - Röster - valdistrikt Vittjärv

18,89%
8,42%
3,08%
1,03%
30,60%
6,37%
0,62%
8,21%
0,62%
12,11%
9,86%
0,21%
M C L KD S V MP SD FI ASB SJV ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,10%
+0,71
2014: 86,39%

Röstfördelning - valdistrikt Vittjärv

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 92 18,89% -51 -12,89 143 31,78%
C Centerpartiet 41 8,42% +30 +5,97 11 2,44%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 15 3,08% +7 +1,30 8 1,78%
KD Kristdemokraterna 5 1,03% -8 -1,86 13 2,89%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 149 30,60% +3 -1,85 146 32,44%
V Vänsterpartiet 31 6,37% -6 -1,86 37 8,22%
MP Miljöpartiet de gröna 3 0,62% -17 -3,83 20 4,44%
SD Sverigedemokraterna 40 8,21% -7 -2,23 47 10,44%
FI Feministiskt initiativ 3 0,62% +3 +0,62    
ASB Aktiv samling - Bodenalternativet 59 12,11% +59 +12,11    
SJV Sjukvårdspartiet 48 9,86% +23 +4,30 25 5,56%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,21% +1 +0,21    
  Giltiga röster 487 100,00% +37   450 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 1,01% -2 -0,52 7 1,53%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,20% +1 +0,20    
VDT Valdeltagande 493 87,10% +36 +0,71 457 86,39%
  Antal röstberättigade 566   +37   529  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vittjärv

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,21% +1 +0,21    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 1 0,21% +1 +0,21    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vittjärv

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se